Chức năng này chỉ thực hiện được với tài khoản Doanh Nghiệp.

Vui lòng hoàn thành các thông tin sau.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
3 4 5
http://doanhnghiepbinhthuan.com/e-store/index.php?member= (Vui lòng đánh không dấu và viết liền nhau. Ví dụ: shop_abc)
*
(Ghi chú: logo (200x200) - file jpg, gif. Nếu không upload logo chương trình sẽ tự động lấy logo mặc định)
  • Khi đăng ký là thành viên của www.doanhnghiepbinhthuan.com, thông tin của bạn sẽ được chúng tôi kiểm duyệt, nếu thông tin đăng ký đầy đủ và phù hợp thì sẽ được chúng tôi chấp nhận và đăng tải lên www.doanhnghiepbinhthuan.com. Ngược lại, chúng tôi sẽ từ chối đăng tải thông tin mà bạn vừa đăng ký.
Hỗ trợ