Chức năng này chỉ thực hiện được với tài khoản Doanh Nghiệp.
Hình ảnh Tên sản phẩm Loại Giá Số lượng Thành tiền

Thông Tin Đặt HàngHỗ trợ