Chức năng này chỉ thực hiện được với tài khoản Doanh Nghiệp.

Hướng dẫn “Đăng ký thành viên”

1.  Đăng ký thành viên là doanh nghiệp

  • Sau khi đăng ký thành công. logo của đơn vị được chạy ở thanh bên dưới và đồng thời trong phần doanh nghiệp có thông tin cũng như nội dung của đơn vị
  • Ghi chú: Đối với đối tượng là cá nhân thì chọn hình thức đăng ký cá nhân( sao khi đăng ký thành công có thể vào phần ứng tuyển để tạo hồ sơ. và có thể đăng bài trên phần Rao vặt.

 

2. Hướng dẫn “Thực hiện các chức năng đưa sản phẩm và dịch vụ lên cổng thông tin

  • Các hình thức đăng khác cũng tương tự như đưa sản phẩm và dịch vụ.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu có vướn mắt có thể nhắn tin tại phần hỗ trợ ở cuối màn hình ./.

Hỗ trợ