Doanh Nghiệp Bình Thuận

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

+ Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT doanhnghiepbinhthuan.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên) và một số trường thông tin theo khoản 2 điều 4 thông tư 47/TT-BCT. Đây là các thông tin mà doanhnghiepbinhthuan.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để doanhnghiepbinhthuan.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT doanhnghiepbinhthuan.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

      + Phạm vi sử dụng thông tin:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

   - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT doanhnghiepbinhthuan.com;

   - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

   - Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

   - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại doanhnghiepbinhthuan.com.

   - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT doanhnghiepbinhthuan.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

+ Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật vĩnh viễn trên máy chủ của doanhnghiepbinhthuan.com

     + Đơn vị và tổ chức có thể tiếp cận thông tin:

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT doanhnghiepbinhthuan.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

      + Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin:

Là địa chỉ tại trụ sở chính của Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Tổng Hợp Nhất Vinh.

60 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Thông tin và địa chỉ nếu có sự thay đổi sẽ được trình báo với cơ quan có chức năng.

        + Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

   - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu doanhnghiepbinhthuan.com thực hiện việc này.

   - Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Doanhnghiepbinhthuan.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, doanhnghiepbinhthuan.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

     + Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

   - Thông tin cá nhân của thành viên trên doanhnghiepbinhthuan.com được doanhnghiepbinhthuan.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của doanhnghiepbinhthuan.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

   - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

   - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, doanhnghiepbinhthuan.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

    - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của doanhnghiepbinhthuan.com.

       + Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng:

    - Ban quản lý doanhnghiepbinhthuan.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý doanhnghiepbinhthuan.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.